Missie
Visie

Kernvisiemethode


De Kernvisie methode behelst de ongelofelijke ontdekking dat met name rechtsgeoriënteerde kinderen in staat zijn woorden, cijfers en gedachten uit het hoofd te verwijderen en er andere voor in de plaats te zetten.

De resultaten zijn verbluffend. Kinderen worden assertiever en enthousiaster, ze vinden leren leuker en ze presteren beter op school. Daardoor krijgen ze meer tijd om te spelen en hebben meer plezier in het leren.


Enkele reacties van leerlingen en ouders:


Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren. En het resultaat hiervan is dat het kind weer plezier krijgt in leren wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie van het kind.


Uitleg Kernvisiemethode

Elke dag weer zien ongeruste ouders dat hun kinderen leerproblemen hebben. Deze problemen laten zich zien als automatiseringsproblemen, leesproblemen, spellingproblemen en rekenproblemen  >> lees verder


Sociaal emotionele problemen, gedragsproblemen, adhd

Kinderen met leerproblemen hebben vaak last van belemmerende overtuigingen (‘Ik ben dom’ of ‘Ik kan het toch niet’) en ontwikkelen zo een negatief zelfbeeld  >> lees verder


Leerstijlen

Ieder mens denkt op 4 verschillende manieren; visueel (in beelden), auditief (op het gehoor), kinesthetisch (met het gevoel) en digitaal (met het verstand). We gebruiken al deze denksystemen, maar hebben wel voorkeuren in het gebruik van deze systemen  >> lees verder


Dyslexiebehandeling

Vaak op het advies van school, laat u een dyslexietest doen. Voordat uw kind daarvoor in aanmerking komt is er op school volgens protocol al veel extra tijd besteed aan de achterstand die uw kind heeft opgelopen  >> lees verder


Voortgezet onderwijs

De rechtsgeoriënteerde leerling – met of zonder dyslexieverklaring – kan behoorlijk vastlopen in het voortgezet onderwijs >> lees verder
Mail: info@zoninjebuik.nl?subject=mail via website in