Missie
Visie
Mail: info@zoninjebuik.nl?subject=mail via website

Praktische informatieWerkwijze Studiebegeleiding


Wanneer u belangstelling heeft voor de begeleiding door NatuurTalent, kunt u telefonisch contact opnemen of een mail sturen.


Telefonisch bespreken we dan kort wat de problemen zijn waar uw kind tegen aanloopt en wat NatuurTalent voor uw kind kan betekenen en maken desgewenst een afspraak voor een intakegesprek.


Tijdens het intakegesprek, waarbij zowel de ouder(s) als de leerling aanwezig zijn, kijken we met elkaar waar de leerling vastloopt en wat de doelen voor de studiebegeleiding zijn.


Vervolgens maak ik met de leerling een afspraak om van start te gaan met de studiebegeleiding. De studiebegeleiding vindt wekelijks plaats en de sessies duren een klokuur.  


Werkwijze Kernvisiemethode


Het eerste consult bestaat uit een intake van een half uur. Kunnen we vaststellen dat er veel resultaat te behalen valt, dan wordt de sessie met een uur verlengd. Na het eerste consult gaat uw kind met de basis methodiek naar huis, zodat het zelf kan ontdekken dat het op deze wijze wèl gaat lukken. Vervolgens worden in de volgende consulten weer nieuwe elementen aangereikt. Doordat de resultaten direct zichtbaar zijn werkt dit sterk op de motivatie van uw kind.

Na deze eerste sessie volgen 7-9 sessies, waarin uw kind zich de technieken rondom de Kernvisie methode eigen maakt. Tussen de consulten liggen steeds drie weken, zodat uw kind de gelegenheid heeft om het geleerde zichzelf eigen te maken. Daarbij heeft het kind u, als begeleider, nodig en is het noodzakelijk dat één van de ouders bij de consulten aanwezig is.

Voor een goed en blijvend resultaat is het van groot belang dat de leerling dagelijks zo’n 20 minuten samen met een van de ouders oefent met de methode en lesstof.


Klik hier voor de tarieven

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de privacyverklaring

in